image
 • VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
  VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
 • Zgrada "Barok" u Tuzli.
  Zgrada "Barok" u Tuzli.
 • Gradski trg u Srebreniku
  INOX klupa na gradskom trgu u Srebreniku

Šta je INOX

Feature Demo Image

Šta je INOX ili nehrđajući čelik?

1913. godine engleski metalurg Harry Brearly je radeći na projektu poboljšavanja učinka cijevi pušaka, slučajno otkrio da dodavanjem kroma niskougljičnom čeliku dolazi do otpornosti na oštećenja odnosno na koroziju.

Dalje

Feature Demo Image

PREMARK ZNAKOVI

Termoplastični saobraćajni znakovi
PREMARK termoplastični znakovi svoju prednost pokazuju prvenstveno u brzini apliciranja samih znakovai simbola a ujedno i dugorajnosti i postojanju na cestama

Pogledaj više

Feature Demo Image

Oprema puta i svjetlosni elementi

Radio sinhronizovani sistemi, led mobilni semafori, led strelice itd...

Pogledaj više

Feature Demo Image

Urbani mobilijar

Sve vrste metalne galanerije,
Čelik, INOX , aluminij

Pogledaj više

Koristeći savremenu opremu, kvalitetne materijale i obučene kadrove, poštujući zahteve propisa, „Timing“ d.o.o. stvara proizvod koji zadovoljava uslove važećih standarda.
Potvrdu kvaliteta pokazuje i referenc lista.

Osim opreme za proizvodnju znakova, „Timing“ poseduje i opremu za digitalnu štampu i plotere, što omogućava izradu svih vrsta reklamnih tabli i panoa za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Višegodišnje iskustvo u tom poslu je ga­rancija kvaliteta.

 • Proizvodnja peći na čvrsto gorivo (za humanitarne organizacije)
 • Prozvodnja školskog i kancelarijskog namještaja
 • Proizvodnja elemenata urbanog mobilijara za školska i dječija igrališta
 • Proizvodnja procesne opreme od inoxa
 • Proizvodnja nestandardnih elemenata od INOX-a (INOX ograde, nadstrešnice, kupole, sakralni elementi, elementi spomen obilježja i dr).

 

Više

Konturno označavanje


Konturno označavanje vozila
.

Dalje...

Prenosno skladište eksploziva PSES-500

 

 

 

 

 

 

Prenosno skladište eksploziva PSES - 500

metalno priručno skladište za eksploziv, idealno za gradilišta i rudnike, posjeduje sve potrebne certifikate, može se zakačiti za bager i voziti jer mu je podnica izrađena u obliku saonica.


Dalje...

LED saobraćajni-prometni znak

 

LED saobracajni znak

LED saobraćajni znak.

TIMING d.o.o Tuzla je svoj proizvodni program obogatio sa saobraćajnim znakom idealnim za opasne saobraćajne zone.

Za JKP Saobraćaj i komunikacije d.o.o. Tuzla a u saradnji sa djelatnicima Službe za komunalne poslove pokrenula se incijativa za izradu i isporuku saobraćajnog znaka koji bi obezbjedio veću sigurnost pješaka na cestama.Sama folija 3M RA2 pojačava vidljivost saobraćajnih znakova na cestama, ali obogaćen sa LED lanternama povećava njegovu vidljivost sa većih udaljenosti i učesnicima u saobraćaju daje vizuelnu informaciju za većom pozornosti prilikom upravljanja motornim vozilom.

Ovakav model zbog niske potrošnje električne nergije moguće je i instalirati da se solarno napaja.

Idealan za školske zone i opasne dionice puteva.

Isporučena se dva ova znaka i postavljena na lokaciji Husino u Tuzli.

Izrada.

Kućište izrađeno od Al lima EN AW 3005, d=2mm, zadnja strana prelakirana u RAL 7043.

Integrisane dvije LED lanterne d=200mm, sa adapterom za priključenje na javnu rasvjetu.

Korištena je sa prednje strane 3M folja RA2.

 

 

 


Dalje...

UKRATKO